0907 711 441  

Hội Trường

Hội Trường khách sạn Lan Vy có 2 Hội trường được lắp thiết bị hiện đại bao gồm Âm Thanh, Ánh Sáng, màn chiếu, máy chiếu, bục phát biểu, loa hiện đại, cùng với dịch vụ tốt. phòng Hội trường nhỏ có sức chưa 50 – 100 khách.

Hội trường lớn có sức chứa 150 -  300 khách luôn làm hài long khi các công ty thương mại làm hội thào.